Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Marek Cebulski firma pod nazwą Cebulscy Nieruchomości Paulina Szefler – Cebulska z siedzibą w 80-297 Banino ul. Dębowa 2A. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych kontaktować należy się za pomocą adres mail: info@cebulscy.com
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i na podstawie:
a) przedstawienia oferty naszych usług, w przypadku przesłania zapytania za pomocą formularza kontaktowego lub dostępnych środków kontaktu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
b) obsługi pozostałych zapytań z formularza kontaktowego w zakresie odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
c) w pozostałym zakresie dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe.
3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu prawidłowego zawarcia umowy, prowadzenia korespondencji lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Po zakończeniu tego okresu do czasu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będziemy przetwarzać do czasu jej odwołania.
4. Przysługuje Państw prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
5. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z szczególną sytuacją – wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu.
6. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.
7. Możemy korzystać z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, czyli profilowania. Będą to zewnętrzne programy analityczne, np. Google Analytics, które wykorzystują dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie umożliwia dopasowanie ofert i reklam do Państwa potrzeb.
8. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty pomagające nam utrzymać serwis internetowy, np. dostawcy usług hostingowych. Dokładamy wszelkich starań, aby podmioty te działały zgodnie z RODO.
9. Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.